Zwammen hebben een enorm belangrijke rol in de natuur als afbrekers van organisch materiaal. Zij zorgen ervoor dat afvalmateriaal uit de plant- en dierenwereld terug beschikbaar wordt als bouwstenen voor nieuw leven. Als we onze maatschappij nieuw leven willen geven, op een duurzame wijze, dan hebben we een alliantie nodig tussen ons en de zwammen.


 • Wat doen we?


  GandaZwam creëert en zoekt mogelijkheden voor korte-keten voedsel met behulp van eetbare zwammen. Daarnaast experimenteert GandaZwam met verschillende zwammen en op zwammen gebaseerde processen om ecologisch verantwoorde oplossingen te creëren voor onze samenleving. Samen met een aantal internationale partners onderzoeken we mogelijkheden om restproducten (afval) van industriële processen op middelgrote schaal om te zetten tot eetbare zwammen, andere bruikbare grondstoffen of hernieuwbare energie op basis van mycologische processen.

  Via workshops verspreiden we de basiskennis van het zwammenkweken, en in het bijzonder hoe eetbare zwammen te kweken op afvalmateriaal uit of rond de stad. Zo hopen we een kleine bijdrage te leveren tot het verkorten van de voedselketens van de stad. Dit is maar een klein stukje van de puzzel die nodig zal zijn om de voedselvoorziening van de stad van de toekomst te garanderen. Maar daar de grondstof plantenafval is, en de afval plantengrondstof is, is het een onmisbaar deel van de gesloten cyclus van nutriënten die we nodig hebben om duurzaam te werken.

 • Presentaties, Workshops en Zaaidagen

  Op een Presentatie krijg je in twee uur tijd een introductie tot de wondere wereld van de zwammen en het zwammenkweken en word je voorbereid op een deelname aan de praktische workshop.Of je kan ook een thema aanvragen, zoals gedetailleerde bespreking van een substraatbereiding voor een specifieke teelt, ontwerp en opstart van een lokale mini-kwekerij, enzovoort.

  Tijdens een IntroductieWorkshop leer je in groep de praktische handelingen van substraatbereiding en inoculatie, het ‘zaaien’ van de zwam. Je krijgt uitleg over hoe je zwammen thuis te verzorgen, want op het eind van de dag kan je je paketten meenemen naar huis, waar ze na een aantal weken vrucht zullen dragen. Afhankelijk van de kwaliteit van je kweekruimte, en hoe goed je je paketjes vertroetelt, kan je één tot meerdere malen oogsten.

  De IntenseWorkshop is bedoeld voor mensen die al een eerste ervaring achter de rug hebben, of ernstige plannen hebben om een (professionele) kleinschalige kwekerij uit te bouwen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om onder begeleiding te experimenteren met alternatieve grondstoffen, materialen en methodes, of om samen plannen uit te werken voor de inrichting van een substraat- of kweekruimte, zelfs technieken uit te dokteren of samen te knutselen om je kwekerij te realiseren.

  Op een ZaaiDag komen de ‘GandaZwammers’ samen om in groep substraten te bereiden en zwammen te zaaien, vooral de robuste en lekkere oesterzwam-familie, maar bij gelegenheid ook gourmet- en geneeskrachtige zwammen zoals fluweelvoet en shii-take. Op het eind van de dag kan je je pakketten meenemen, of achterlaten in de kweekruimte in ruil voor een deel van de gezamenlijke opbrengst.

  Presentaties en IntenseWorkshops kan je aanvragen via mail, de IntroductieWorkshops via de registratieformulieren op deze site, en op de ZaaiDagen wordt je uitgenodigd eens je daarvoor ingeschreven hebt op het eind van een workshop.


 • GandaZwam voor professionelen


  Vele industriële processen hebben reststromen van organische materialen die bruikbaar zijn voor zwammenteelt, of die met behulp van mycelium tot interessante grondstoffen voor andere processen omgevormd kunnen worden. GandaZwam gaat samen met internationale experten op zoek naar mogelijkheden om organische reststromen te valoriseren. Veel bedrijven doen dit al, maar vaak is het mogelijk om een reststroom met behulp van zwammen om te buigen voor de productie van voedsel, wat een interessante meerwaarde kan betekenen, en bovendien een belangrijke bijdrage aan het verkorten van onze voedselketens. Indien jouw bedrijf een reststroom heeft van organisch materiaal, dan kan je altijd contact opnemen om te zien of zwammenkweek mogelijk is op jouw restproduct.

 • De toekomst


  GandaZwam wil op verschillende plaatsen zaaicentra met bijhorende kweekruimtes oprichten (van AntwerpenZwam tot ZwalmZwam), om met vele micro-schaal-kwekers samen een belangrijke hoeveelheid voedsel met zéér korte keten te realiseren. Daarnaast willen we bedrijven met organische reststromen overtuigen die stroom om te buigen voor voedselproductie op middelgrote schaal, of biochemische grondstoffen afkomstig van myco-processen. En last but not least willen we de restproducten van de zwammenkweek zélf gaan valoriseren: want ook nadat het mycelium eetbare zwammen heeft geproduceerd, kan het nog gebruikt worden voor allerlei toepassingen, van het filteren van biologisch verontreinigd water tot het duurzaam verbeteren van arme en verontreinigde grond. Op dat vlak willen we graag allianties aangaan met onderzoeksinstellingen en permacultuurprojecten.